swot

تکنیک های پرورش  تحلیل swot  در کسب وکار

swot چیست و چه کاربردی دارد؟

اگر بخواهیم هوشمندانه در زندگی و کارهایمان قدم برداریم، ابتدا باید شناختی از خودمان و وضعیتمان (نقاط قوت و ضعف) داشته باشیم و فرصت ها و تهدیداتی که پیش رویمان هستند را بررسی کنیم. این یعنی swot. این واژه از کنار هم قرار گرفتن  ۴کلمه ی Strengths ( نقاط قوت )، Weahnesses ( نقاط ضعف )، Opportunities ( فرصت ها)، Threats( تهدید ها) به وجود آمده است.
این تحلیل یکی از تکنیک های موثری است که به ما در شناخت عوامل درونی و بیرونی سازمان کمک می کند و همان طور که از اسمش پیداست برای این به وجود آمده است که شرایط را بهتر بشناسیم، تهدیدها و خطرها را پیش بینی کنیم و آن ها را مدیریت کنیم و به فرصت های ایده آل در جهت اهداف خود و سازمانمان تبدیل کنیم.
کاربردهای اصلی :SWOT
در آغاز طراحیِ مجموعه های بازاریابی
یافتن سیاست‌ها و تدابیر کاری گوناگون در کسب و کارتان
پیداکردن موقعیت‌های معقول و مناسب برای ایجاد تغییر و تحول در سازمان
به طور کلی، تحلیل سوات یا تحلیل SWOT یعنی در نظر گرفتن تمام پارامترهای یک مجموعه و مهم ترین نکته رسم swot  است که این کار باید توسط افراد صاحب نظر و با تجربه صورت گیرد و حتما باید یک نفر بیرون از مجموعه شما تحلیل مجموعه را انجام دهد تا دقیق تر جوانب را در نظر بگیرد. رسم این نمودار و آنالیز مجموعه بر این اساس قدرت شما را از لحاظ کمی و کیفی افزایش می دهد، اشتباهات شما را شناسایی و ترمیم می کند.

مقالات آموزشی تحلیل همه جانبه ی کسب و کار

سرفصل های دوره آموزشی تحلیل swot

تحلیل سوات از مباحث مهم در حوزه مدیریت کسب و کار است که باید پیش از شروع فعالیت های بازاریابی آن ها را فرا گرفت. با مطالعه سرفصل های زیر دانش خود را در این زمینه افزایش دهید.

بخش سوم سرفصل ها
3
90%

  • دستورالعمل های لازم برای مدیریت راهبردی
  • المان های حرفه ای swot را تعریف کنید
  • عوامل درونی از دیدگاه سوات را شرح دهید
  • عوامل بیرونی از دیدگاه swot را شرح دهید
  • ماتریس swot چیست ؟

بخش دوم سرفصل ها
2
80%

  • برنامه ریزی راهبری با رویکرد swot
  • با swot نقاط قوت خود را افزایش دهید
  • کاهش نقاط ضعف با سوات
  • swot و به دست آوردن فرصت های طلایی
  • سوات و بی اثر کردن تهدید رقبا

بخش اول سرفصل ها
1
100%

  • تاریخچه و تعاریف تحلیل swot
  • راهبر so
  • راهبر wo
  • راهبرد wt
  • راهبرد st

دانلود جزوات و سرفصل های آموزشی تحلیل swot

mobile

آزمون تستی تحلیل همه جانبه ی کسب و کار SWOT

X